MojaApteka24 Leki online bez recepty
Polski numer telefonu:
Międzynarodowy numer telefonu:
Mężczyzna płciowy
NAJLEPSZA CENA
Pigułki DE

Polityka prywatności

Polityka Prywatności naszej Apteki Internetowej jest integralną częścią Regulaminu. Każdorazowa akceptacja Regulaminów przez Użytkownika oznacza jednoczesną aprobatę niniejszej Polityki. Użytkownik zanim zdecyduje się skorzystać z oferty sklepu powinien po pierwsze przeczytać Politykę, która dokładnie określa zasady przetwarzania danych i zasady ochrony danych osób, które korzystają ze strony.

Administrator Danych Osobowych

Właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych Klientów, którzy odwiedzają witrynę jest Apteka. Dotyczy to zarówno klientów zalogowanych i pozostałych kupujących

Firma przetwarza wszystkie zebrane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej („RODO”).

Każdy Konsument (nazywany teraz “Użytkownikiem”) wchodząc, przeglądając, korzystając z witryny lub zapisując się do newslettera jest zobowiązany do zaakceptowania obowiązujących zasad zawartych w tejże Polityce, które zostały opisane poniżej.

Wszystkich Użytkowników, którzy w procesie kupna-sprzedaży korzystają z usług Apteki obowiązuje zawsze jej najnowsza wersja, która zostanie im każdorazowo przekazana do wiadomości.

Gromadzenie Danych Osobowych

Dane są kompletowane przez Aptekę w trakcie:

  • rejestracji konta,
  • składania zamówień.

Konsolidowanie informacji obejmuje: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, szczegóły z karty kredytowej i/lub rachunek bankowy, indywidualny login i hasło oraz IP komputera, z którego Użytkownik się rejestrował lub składał zamówienie.

W przypadku firm dodatkowo ich nazwę, NIP i adres który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i pod którym prowadzi swoją działalność.

Dokonując procesu rejestracji i logowania Użytkownik jest zobligowany do ustalenia indywidualnego hasła dostępu. Użytkownik może zmienić wymyślone przez siebie hasło w dowolnym momencie. Jeżeli ten, który posiada konto utraci hasło, Apteka umożliwi mu wygenerowanie nowego. Apteka nie wysyła przypomnienia zapomnianego, utraconego hasła. Wszystkie hasła są szyfrowane, co uniemożliwia komukolwiek w tym nawet Administratorowi ich odczytania. Żeby można było wygenerować nowe, trzeba podać ten sam mail, który został podany w formularzu do logowania i kliknąć przycisk „Przypomnij hasło”. Automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem, które pozwoli Użytkownikowi się zalogować. Po tej czynności będzie on zobowiązany zmienić hasło z tymczasowego na nowe, klikając „Zmień hasło”.

Dlatego, że Apteka działając w oparciu o obowiązujące przepisy sprzedaje głównie leki, to pracuje ona na danych wrażliwych, do których zalicza się: informacje dotyczące stanu zdrowia, zbiór przepisanych leków, wyrobów medycznych, a w szczególności nazwy leków, dawki, zamawiane ilości, aktualne choroby, dysfunkcje i historie choroby.

Jeżeli podczas zakładania konta czy kompletowania zamówienia w Aptece wpisane przez dane będą wskazywać, że nie są autentyczne, to Apteka ma prawo odmówić realizacji złożonej przez niego dyspozycji w każdym momencie i w wyjątkowych sytuacjach zgłosić sprawę na policję.

Apteka podejmuje wielotorowe i zgodne z jej polityką zróżnicowane działania, żeby szanować prywatność Użytkowników.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Aptekę żeby:

  • mogła ona należycie świadczyć usługi – patrząc od chwili założenia konta, aż do momentu usunięcia go,
  • mogła zawrzeć i realizować umowy kupna-sprzedaży na odległość produktów medycznych, leczniczych za pomocą swojej witryny,
  • należycie wypełniać nałożone i powierzone jej przez prawo farmaceutyczne i podatkowe obowiązki,
  • wyjaśnić, dochodzić i bronić się przed żądaniami, jakie Użytkownik lub inny podmiot medyczny lub niemedyczny może wysnuć w stosunku do niej lub siebie wzajemnie,
  • móc wysyłać newsletter.

Jeżeli Użytkownik dokona zakupu, jego dane zostaną przekazane dalej. Odbiorca tych danych jest wynikiem dokonanego przez niego wyboru. W celu dostarczenia zamówionych towarów może to być firma doręczeniowa.

Pliki cookies

Apteka informuje, że używa plików cookies (tzw. “ciasteczek”). "Ciasteczka" są to pliki z automatu zapisywane na telefonach, komputerach czy tabletach, czyli na sprzęcie, którego używamy do przeglądania stron internetowych Apteki.

"Ciasteczka" mają zapisaną domenę, z której pochodzą, czas, po upływie którego wygasają oraz losowo wybraną liczbę, która je identyfikuje. Zbiór danych który magazynowany jest przez ciasteczka, pomaga dostosowywać sprzedawane przez Aptekę produkty medyczne i lecznicze do potrzeb i preferencji Użytkowników, którzy odwiedzili jej stronę internetową, czyli spersonalizować i uatrakcyjnić jej ofertę.

Odwiedzając stronę Apteki, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies. Jeżeli jednak jej nie wyraża, to powinien on wyłączyć ich obsługę w przeglądarce lub niezwłocznie opuścić stronę Apteki.

Ciasteczka używane przez Aptekę nie gromadzą żadnych danych w tym też danych wrażliwych .

Wszystkie informacje dotyczące plików cookies są z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem zapisane w Polityce.

Dobrowolność podawania Danych Osobowych i zgoda na ich przetwarzanie

Podanie przez Użytkownika danych nie jest obowiązkowe. Jednak w granicach wskazanych w Regulaminie ich wpisanie jest konieczne do prawidłowego i zgodnego z życzeniem Użytkownika zrealizowania złożonego zamówienia.

Apteka zezwala Użytkownikom na podawanie ich danych, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie.

Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w powyższych celach, to może on każdorazowo cofnąć wyrażoną zgodę kontaktując się za pośrednictwem skrzynki elektronicznej z Administratorem Danych Osobowych. Wyrażoną zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać samemu, wystarczy kliknąć w odpowiedni link zamieszczony w każdym wysyłanym newsletterze.

Dane osobowe mogą być udostępniane wszystkim podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Apteka ma obowiązek przekazać zgromadzone dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach ściśle określonych przez obowiązujące przepisy, które obowiązują.

Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z nadanego mu prawa dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Aptekę, do ich zmiany, aktualizacji, sprostowania, żądania ich permanentnego wykasowania lub zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli jest to dozwolone z punktu widzenia obowiązującego prawa). Prawo pozwala mu też ograniczyć stopień ich przetwarzania.

Każdy Użytkownik, którego dane są niewłaściwie, jest chroniony na mocy prawa i może wnieść oficjalną skargę do organu, który zajmuje się ich bezpieczeństwiem konsumentów.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Apteka powierzyła ich przetwarzanie, czyli te, które wspomagają jej prawidłowe działanie obejmujące należyte prowadzenie przez witryny, zarządzanie zamówieniami czy dostawców usług logistycznych.

Apteka zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby Użytkownika dotyczącej wykasowania jego danych osobowych w sytuacji, gdy istnieją jednoznaczne argumenty przeciw temu, i które wynikają z obowiązujących przepisów.

Apteka nie rozsyła żadnej korespondencji określanej jako spam, a zwłaszcza zawierającej przymus przekazania przez Użytkownika jego indywidualnych danych do logowania (loginu, hasła). Możesz jednak pozwolić naszej stronie na wysyłanie powiadomień o promocjach, sprzedaży hurtowej czy ofertach specjalnych. Wysyłamy tylko istotne informacje, a nie spam.

Apteka zamieszcza na stronie linki i różne odnośniki do stron internetowych innych firm, nie ponosi ona jednak w żaden sposób odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez Administratorów tych stron. W celu zgłoszenia niezgodności trzeba kontaktować się bezpośrednio z zarządcami tych konkretnych stron.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Apteka zobowiązana jest stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych. Ich celem jest ochrona danych przed osobami trzecimi, które nie są upoważnione. Apteka ma je również chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostaniem się w niepowołane ręce.

Do przetwarzania danych osobowych Użytkowników wewnątrz organizacji Apteki dopuszczeni są tylko upoważnieni przez nią pracownicy.

Zmiany Polityki Prywatności

Apteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie w Polityce Prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku ich wprowadzenia Apteka poinformuje każdorazowo o tym fakcie swoich wszystkich Użytkowników z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, aby mogli się zapoznać z aktualną wersją Polityki.

Wszystkie pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować bezpośrednio na adres mailowy Apteki lub poprzez formularz kontaktowy.

Moje konto Moje konto

Korzystamy z plików cookies, abyś mógł w pełni korzystać z usług nasze strony internetowej. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz politykę cookies.

Rozumiem